Vejen til et bæredygtigt og energieffektivt hjem

28. maj 2024

I takt med at klimaforandringerne bliver mere tydelige, er spørgsmålet om energiforbrug og energieffektivitet i vores boliger blevet et stadig vigtigere emne.

Mange af os bor i ældre huse og lejligheder, som ikke er optimalt tilpasset til at imødekomme fremtidens energikrav. Ved at investere i energi renovering kan vi dog gøre en betydelig forskel, både for vores pengepung og for miljøet.

I denne guide vil vi se på de almindeligste foranstaltninger, hvad de koster, og hvilke besparelser de kan medføre. Vi vil også tage fat på vigtige faktorer at tænke over og give tips til, hvordan man kan gennemføre en vellykket energirenovering.

Almindelige foranstaltninger

En af de almindeligste og mest effektive foranstaltninger, når det kommer til energirenovering, er at forbedre isoleringen og tætheden i bygningen. Ældre huse kan ofte have mangelfuld isolering i vægge, tag og kælder, hvilket fører til store varmetab. Ved at efterisolere bygningen kan man reducere omkostningerne ved opvarmning betydeligt.

En anden central foranstaltning er at udskifte ældre vinduer og døre med nye, mere energieffektive alternativer. Moderne vinduer har bedre isoleringsevne og er tætte, hvilket forhindrer luftlækager. At investere i nye vinduer kan give besparelser på op til 30% af opvarmningsomkostningerne.

Udskiftning af opvarmningssystemet er også en almindelig del af en energirenovering. Mange ældre huse opvarmes med fossile brændstoffer som olie eller el. Ved at skifte til et mere miljøvenligt alternativ som jordvarme, varmepumpe eller pilleovn kan man sænke både driftsomkostninger og klimapåvirkning.

Ud over disse foranstaltninger kan man også se på ventilationssystemet, installere solceller, udskifte armaturer og hvidevarer til mere energibesparende alternativer osv. Mulighederne er mange.

Eksempel på omfattende energirenovering

For at illustrere hvad en mere omfattende energirenovering kan indeholde, lad os se på et eksempel:

Et 150 m2 parcelhus fra 1970’erne med oliekedel og standardisolering gennemgår følgende renoveringstiltag:

 • Efterisolering af ydervægge, tag og kælder (ca. 150.000 kr.)
 • Udskiftning af vinduer og døre (ca. 100.000 kr.)
 • Installation af varmepumpe (ca. 150.000 kr.)
 • Udskiftning af ventilationsanlæg (ca. 50.000 kr.)
 • Montering af solceller på taget (ca. 100.000 kr.)

Den samlede investering kommer op på ca. 550.000 kr. Men hvad kan man så forvente af besparelser?

Omkostninger og besparelser

Med de ovennævnte tiltag kan husets årlige energiforbrug reduceres med op mod 70%. Det betyder, at opvarmningsomkostningerne kan gå fra ca. 25.000 kr. til under 8.000 kr. om året. Samtidig vil husejeren spare omkring 10.000 kr. årligt på strømforbruget, takket være solcellerne.

De samlede årlige besparelser kommer dermed op på ca. 27.000 kr. Med en samlet investering på 550.000 kr. giver det en tilbagebetalingstid på omkring 20 år. Men derudover får man også en væsentligt mere komfortabel og klimavenlig bolig, ligesom husets værdi stiger markant.

Faktorer at tænke over

Når man planlægger en energirenovering, er der nogle vigtige faktorer at have i mente:

 1. Bygningens alder og tilstand – Ældre bygninger stiller ofte større krav og kan kræve mere omfattende renoveringer.
 2. Lokale regler og bestemmelser – I visse områder kan der være særlige krav til udseende og materialer, som skal overholdes.
 3. Bygningsreglementet – Visse foranstaltninger kan udløse krav om at opgradere hele bygningen til nutidens standard.
 4. Finansiering – Renoveringer kræver ofte store investeringer. Lån, tilskud og støtteordninger kan lette processen.
 5. Fremtidige energipriser – Hvordan energipriserne udvikler sig, påvirker energirenoveringens lønsom hed på længere sigt.
 6. Gennemførelse – Det er vigtigt at anvende kvalificeret arbejdskraft og planlægge processen grundigt for at undgå problemer.

Trin-for-trin guide

Sådan kan man gå frem for at gennemføre en energirenovering:

 1. Lav en grundig energikortlægning – Identificer, hvor de største energilækager er.
 2. Prioriter foranstaltningerne – Start med de mest omkostningseffektive og energibesparende projekter.
 3. Indhent tilbud og sammenlign – Anvend certificerede entreprenører og indhent flere tilbud.
 4. Planlæg renoveringen – Tag højde for praktiske og økonomiske forudsætninger.
 5. Gennemfør foranstaltningerne – Sørg for, at renoveringen udføres fagligt korrekt.
 6. Evaluér og følg op – Mål energiforbruget for at sikre den forventede besparelse.

Udnyt støtteordninger og finansiering

For at gøre energirenoveringen mere overkommelig finansielt, kan man udnytte en række støtteordninger og låneprodukter:

 • Boligejerlån: Rentefrie lån fra Kommunekredit til energirenovering.
 • Energisparepulje: Tilskud fra Energistyrelsen til energibesparende foranstaltninger.
 • Grøn omstillingsfond: Lån med lav rente fra Vækstfonden til energirenoveringer.
 • Investeringsstøtte: Tilskud fra EU’s ELENA-program til større projekter.

Disse muligheder kan være med til at gøre investeringen mere overkommelig for den enkelte boligejer.

Ved at investere i energirenovering kan man gøre en betydelig forskel, både for pengepungen og for miljøet. Selvom omkostningerne kan være høje, er besparelserne på længere sigt ofte meget store. Med den rette planlægning og gennemførelse er det muligt at skabe en mere komfortabel, klimavenlig og energieffektiv bolig. Det er en investering, der betaler sig på mange måder – både økonomisk og miljømæssigt.