Bæredygtigt byggeri i sportens verden

25. juli 2023

Bæredygtighed er en integreret del af den moderne verden, der strækker sig over en bred vifte af sektorer – herunder sport.

Ved at fremme bæredygtigt byggeri i sportsanlæg og haller bidrager vi til at bevare vores planet, og samtidig fremme sundhed og trivsel for de mennesker, der bruger disse faciliteter. Der er en stigende tendens til at designe grønne sportshaller og anlæg, der både er energieffektive, miljøvenlige og fremmer sundhed og velvære.

Bæredygtighed i sportens verden handler om meget mere end at minimere energiforbrug. Det handler også om at vælge byggematerialer, der er holdbare, genanvendelige og har minimal påvirkning på miljøet. Et godt eksempel på dette er brugen af krydslamineret træ (CLT) i stedet for beton og stål. CLT er et stærkt, let og miljøvenligt materiale, der kan bidrage til at reducere byggeriets CO2-udslip betydeligt.

Men bæredygtigt byggeri handler også om at designe bygninger, der kan tilpasse sig og modstå de udfordringer, som klimaforandringerne bringer. Dette inkluderer overvejelser omkring overvældende regn, hedebølger, og stigende havniveauer, afhængig af sportsanlæggets placering. Et eksempel på dette kan være designet af en fodboldstadion, der kan modstå oversvømmelser og bruges som en nødly for lokalsamfundet i tilfælde af ekstreme vejrhændelser.

Hele bygningens livscyklus

Bæredygtigt design bør tage højde for hele bygningens livscyklus, fra udvindingen af råmaterialer til byggeriet, driften og til sidst nedrivning eller renovering. Kredsløbsøkonomi kan anvendes her, hvor materialer enten genanvendes eller genbruges i stedet for blot at blive kasseret. Nogle sportsanlæg har taget dette skridt videre ved at integrere genanvendte materialer direkte ind i deres design. For eksempel er det muligt at genbruge plastikflasker til at lave økologiske sportsbeklædninger eller bruge genbrugstræ til at lave bænke og andre møbler.

Bæredygtigheden strækker sig også til landbrugs- og grønne områder omkring sportsanlæggene. Disse områder kan anvendes til at dyrke lokale fødevarer, skabe levesteder for dyreliv, og absorbere CO2, hvilket kan hjælpe med at reducere klimapåvirkningen yderligere. Desuden kan naturlige landskaber og grønne områder bidrage til at forbedre mental sundhed og trivsel, og skabe mere attraktive og indbydende rum.

Endvidere er transport en vigtig overvejelse inden for bæredygtigt byggeri. Mange sportsanlæg tilskynder til grønne transportformer som cykling, gåture eller offentlig transport, ved at tilbyde cykelparkering, brusefaciliteter og gode forbindelser til offentlig transport. Nogle anlæg har endda indført elbil-ladestandere for at fremme brugen af elektriske køretøjer.

Grønne initiativer strækker sig også til selve driften af sportsanlæggene. Dette inkluderer energieffektiv belysning, opvarmning og køling, samt brugen af vedvarende energikilder som solceller eller vindenergi. I nogle tilfælde kan disse tiltag endda gøre sportsanlæggene energipositive, hvilket betyder, at de producerer mere energi, end de bruger. Desuden kan genanvendelse og kompostering af affald bidrage til at reducere anlæggenes miljøpåvirkning yderligere.

Endelig er det vigtigt at anerkende, at hver sportsfacilitet er unik, og bæredygtige løsninger skal tilpasses den specifikke kontekst og lokalsamfund. Dette kan omfatte samarbejde med lokale partnere, inddragelse af lokalsamfundet i designprocessen, og tilpasning af designet til det lokale klima og miljø.

Grønne sportsanlæg har også potentialet til at fremme sundhed og trivsel for de mennesker, der bruger dem. For eksempel kan naturlige materialer og planter anvendes til at forbedre den indendørs luftkvalitet og skabe et mere behageligt og sundt miljø. Dette kan bidrage til at forbedre sportslige præstationer, samt de besøgendes generelle velbefindende.

Desuden kan bæredygtige designprincipper også fremme fysisk aktivitet og social interaktion. Dette kan omfatte designelementer som åbne rum, der opfordrer til bevægelse, samt fællesområder, der fremmer social interaktion og fællesskab.

Endelig kan grønne sportsanlæg fungere som rollemodeller for bæredygtighed i deres lokalsamfund og inspirere andre til at tage grønne initiativer. Dette kan omfatte undervisning og oplysning om bæredygtighed, samt involvering af lokalsamfundet i bæredygtige initiativer og programmer.

I sidste ende handler bæredygtigt byggeri i sportens verden om at skabe faciliteter, der ikke kun er gode for miljøet, men også for mennesker. Ved at tage grønne initiativer kan sportsanlæg og haller bidrage til at bevare vores planet, fremme sundhed og trivsel, og inspirere positive forandringer i deres lokalsamfund.