Fodboldtræning kan erstatte medicin

21. februar 2018

Helt nye forskning dokumenterer den gode effekt, fodbold kan have på helbredet.

Forskerholdet bag undersøgelsen går så langt som at fastslå, at fodboldtræningen kan virke som medicin imod livsstilssygdomme som diabetes og forhøjet blodtryk.

Det er forskere fra Syddansk Universitet (SDU) og Færøernes Universitet, der står bag den nye undersøgelse, som har vakt stor opsigt. Studiet er netop blevet offentliggjort i tidsskriftet Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. Det er aldersgruppen mellem 55-70 år, som det dansk-færøske forskerhold har haft under luppen, i et spændende studie hvor resultaterne talte for sig selv. Det kunne nemlig i den grad betale sig for den aldrende gruppe at trække i fodboldtøjet – efter intet mindre end 16 uger kunne forskerne se store forbedringer hos testpersonerne.

Dette er ikke det første studie, der peger på enorme sundhedseffekter ved fodbold. Et metastudie, som samme forskerhold står bag, har også kunne dokumentere, at fodbold kan nedsætte blodtrykket samt forbedre kondi- og kolesteroltal.

Forskerholdet er derfor heller ikke længere i tvivl om, at fodbold udgør en særdeles konstruktiv motionsform, som kan forebygge livsstilsygdomme. Det er især intervalløbet og den høje puls, som forskerholdet mener giver denne store sundhedsgevinst. Fodboldtræning giver nemlig mulighed for at skubbe hjertekredsløb godt i gang, samtidig med at træningen har en god effekt på både stofskifte, muskler og knogler.

Fodboldtræningen har ligeledes vist sig at være rigtig gavnlig for mænd med prostatakræft. Mænd, der gennemgår en kræftbehandling for denne kræftform, kan blive ramt af bivirkninger såsom knogleskørhed, hvilket moderat fodboldtræning ser ud til at kunne forebygge. Et forsøg over 32 uger gjorde så store underværker for en gruppe mænd, der blev behandlet for prostatakræft, at der kunne spores en markant effekt på knoglerne. Det blev efter forsøget estimeret, at testpersonernes knogler kunne betragtes som 2-4 år yngre end før, de påbegyndte deres daglige fodboldtræning.

Drop din medicin – tag til fodboldtræning

Det er både mænd og kvinder, der har gavn af fodboldtræningen. Forskerholdet har undersøgt så mange testpersoner, at de vurderer, at alle personer i alderen 18 til 75 år vil kunne forbedre deres sundhedstilstand markant ved at hoppe i fodboldstøvlerne. Det er især spil på små 5 mandsbaner, der har en god effekt på helbredet. Når der spilles på de små baner, bliver der løbet langt mere, end når der spilles på store fodboldbaner. Samtidig er det gode ved at spille på de små baner, at antallet af skader holdes nede.

Der er et studie tilbage fra 2013, som bakker op om konklusionerne fra den nye forskning. Tilbage i 2013 var forskere interesseret i at se, hvordan netop fodboldtræning påvirkede patienter med let eller moderat forhøjet blodtryk. Det særlige ved denne undersøgelse er, at testpersonernes fodboldtræning blev sammenlignet med udfaldet af besøg hos deres privatpraktiserende læger.

Testgruppe 1: Fik under forløbet adskillige konsultationer hos deres praktiserende læge. Forløbet bestod af en række kontrolmålinger af blodtryk samt gode råde om motion og kost.

Testgruppe 2: Fik ikke noget forløb hos deres praktiserende læge. De blev derimod sat i træningstøjet og sendt til fodboldtræning.

Begge testgrupper bestod af personer, som fik blodtrykssænkende medicin under hele forløbet som varede i seks måneder. Det slående ved forsøget var, at personerne fra testgruppe 2 oplevede et markant fald i deres blodtryk. Faldet var i gennemsnit på 13 over 8 mmHg – et udfald som gjorde, at den enkelte testperson ikke længere kunne siges at have et forhøjet blodtryk i tre ud af fire tilfælde. Fodboldspil havde altså en blodtrykssænkende effekt tilbage i 2013.

Figur 1: Blodtrykket vist hos en testgruppe af mænd og kvinder, der har dyrket fodbold i en periode:


Figur 1 viser, hvordan det er blevet målt, at blodtrykket falder hos både mænd og kvinder, der spillede fodbold i testperioden. (Kilde: British Journal of Sports Medicine)

Fodbold forebygger også ensomhed

Den nyeste forskning viser helt entydigt, at det kan betale sig at hoppe i fodboldtøjet, hvis du ønsker at undgå en masse livsstilsygdomme. Samtidig er der også en social gevinst ved fodboldtræningen, som også kan komme dit helbred til gode – lavere tendens til ensomhed. Ensomhed kan nemlig være livsfarligt – og faktisk langt mere farligt, end man skulle tro. Ensomhed er blevet koblet til en række sygdomme som fedme, demens, søvnproblemer og hjertekarsygdomme.

Et nyere studie om ensomhed fra Brigham Young University har kortlagt alle tidligere studier vedrørende ensomhed og dokumenterer entydigt, at mennesker der lever isoleret har en tidligere dødelighed end andre. Mennesker, som enten lever i social isolation, som bor alene eller er ensomme har henholdsvis 29, 26 og 32 procent sandsynlighed for dø tidligere end personer, som føler sig inkluderet i et socialt fællesskab.

Det er altså helt afgørende for din sundhed og – evne til at forebygge sygdomme, at du ikke må føle dig isoleret og ensom. I tillæg har flere forskellige studier dokumenteret, at ensomhed er akkurat lige så farligt for mennesker som rygning. Mennesker er simpelthen bygget til at være sociale og indgå i sociale relationer på daglig basis, og når du spiller fodbold, så opnår du både alle de fysiske fordele ved et sundt og aktivt liv, men også de sociale fordele fordi du indgår i et fællesskab med andre. Hvis du imidlertid ikke er i stand til at spille fodbold på grund af skader eller lignende, så er der heldigvis en masse andre måder, du kan være social på.

Flere og flere mennesker bruger de sociale interaktionsmuligheder nettet giver, og som et resultat af dette mærker spilleindustrien en kæmpe vækst. Dette har firmaet 888poker også bemærket – det er nemlig flere og flere, som ser muligheder i at skabe online fællesskaber med andre samtidig med, at de har det sjovt. Sidste år alene er det blevet estimeret, at spilleindustrien havde en bruttoindkomst på 1,5 milliarder kroner alene i Danmark. Så selvom det er stillesiddende at spille poker, kan det faktisk også være sundt – så længe du indgår i et socialt fællesskab.